Védés és Záróvizsga Tájékoztató

Tisztelt Hallgatók!

Mint azt már az Erdőmérnöki Kar tájékoztatójából is tudják, idén – a kialakult járványügyi helyzet miatt - a védések és záróvizsgáztatás rendje és kivitelezése is módosul. A Vadgazdálkodási és Állattani Intézetében lebonyolításra kerülő szakdolgozat- és diplomavédések, valamint a vadgazdamérnöki BSc. és MSc. szakok záróvizsgái az alábbiak szerint kerülnek lebonyolításra.

A szakdolgozatok és diplomadolgozatok védésére június 9-én kerül sor, a megadott időbeosztás szerint. A védés a Microsoft Teams rendszerén keresztül zajlik majd (ezt a rendszert az oktatásból már jól ismerik). Az elkövetkező héten létre fogunk hozni egy csoportot „Vadgazda védések” néven, ebbe kell mindenkinek előre becsatlakoznia. A csatolt levél szerinti időpontban a soron következőnek följelentkezett helyzetben kell várakoznia, majd mindenkinek a megadott időpontjában kell a prezentációját megtartania (megosztani az elkészített PPT-jét). Az előadásra 15 perc áll majd rendelkezésükre (kötelező a szabad előadás a kivetített PPT segítségével). Az előadás felépítése: a bizottság megszólítása, bemutatkozás, a témaválasztás egy mondatos indoklása, a vizsgálat helyszínének és a vizsgálati módszerek rövid bemutatása, majd az eredmények részletes ismertetése, azok értékelése és a gyakorlat számára megfogalmazott javaslatok. Kérem, hogy a hangsúlyt a saját vizsgálati eredményeinek ismertetésére helyezze. A PPT-be olyan diagramok, térképek, ábrák és képek kerüljenek, amik alátámasztják a mondanivalót. A dolgozat ismertetése után felolvasásra kerülnek a bírálatok (külső és belső) majd a bizottság kérdez és véleményezi a védést (az értékelést a bizottság a védések után, zárt körben végzi). A védések az előre megadott időpontban és sorrendben történnek. Mivel csúszás és előrehozott időpont is lehet, így azt kérjük, mindenki jó előre legyen bejelentkezve. A védés nyilvános, így egymás védéseit természetesen meghallgathatják és megnézhetik, azonban a várakozók mikrofonja kikapcsolt állapotban legyen. A védés folyamatát nem rögzíthetik. Amikor minden hallgató védése befejeződött, a bizottság visszavonul a kiértékelésre (ez azt jelenti a gyakorlatban, hogy egy másik Teams csoportban értékel) majd visszajelentkezik a védések csoportba és várhatóan 13.30 körül együttes eredményt hirdet. Ha ez megtörtént, akkor lehet kilépni a csoportból és a védésnek ekkor van hivatalosan is vége. Fölhívom a figyelmet, hogy itt nincs reggeli közös névsorolvasás (vagyis mindenkinek a saját időpontjában kell elérhetőnek lennie), de mindenkinek a keze ügyében legyen fényképes igazolvány, amit a vizsga kezdetén bemutat, hogy a vizsgázót be tudjuk azonosítani.

A záróvizsgára június 16.-án kerül sor, a megadott beosztás szerint. Itt az Erdőmérnöki Kar más rendszert alkalmaz, ami feltételezi a személyes jelenlétet a Vadgazdálkodási és Gerinces Állattani Intézet könyvtárában, az előre megadott időpontokban. A behívások sorrendjét úgy alakítottuk ki, hogy tömegközlekedési eszközzel is elérhető legyen a záróvizsga helyszíne a megadott időpontban. A teremben egyszerre két hallgató tartózkodik majd a záróvizsgabizottság titkárával. Az ő jelenlétében és segítségével zajlik a felkészülés és a vizsga. Mindenkinek 30 perc áll majd rendelkezésére (a már korábban kiadott és a Kari honlapon nyilvánosan is elérhető) a tételsorokból kihúzott tétel kidolgozására. A vizsga, egy, a teremben rendelkezésre bocsájtott számítógépen és ugyancsak Microsoft Teams rendszeren keresztül zajlik majd. A bizottság tagjai e rendszeren keresztül hallgatják a vizsgázót és teszik föl kérdéseiket. A vizsgák befejeztével, előre láthatólag 14.30-kor, eredményhirdetésre kerül sor, melynek során a vizsgázók egyenként (a vizsga sorrendjében) lépnek vissza a terembe és hallgatják meg a megszületett eredményeket a bizottság titkárától.

Kérünk mindenkit, hogy a vizsgára vagy eredményre való várakozás közben tartsa be az egészségvédelemre vonatkozó járványmegelőzési előírásokat (távolságtartás, maszk, stb.).

 

Letölthető tájékoztató és beosztás

 

Szakdolgozat-, diplomadolgozat védés

Vadgazdálkodási és Gerinces Állattani Intézet

2020. június. 9. (kedd).

 

9:00-9:30         Törő AndrásKét komáromi Duna-sziget és mellékág összehasonlító vizsgálata madárökölógiai szempontból. BA/BSc, (témavezető: Prof. Dr. Faragó Sándor, egyetemi tanár)

9:30-10:00       Cser Balázs, Különböző anyagból készült golyós vadászpuskák agyazásának vizsgálata, tulajdonságai és hatásuk a szórásképre. MA/MSc, (témavezető: Dr. Sándor Gyula, egyetemi docens)

10:00-10:30    Piskor Máté, Felhagyott gyümölcsösök és szórók szerepe nagyvadfajok vegetációs időszakon belüli táplálékválasztásban. MA/MSc, (témavezető: Dr. Tari Tamás, adjunktus)

10:30-11:00     Horváth Júlia Rita, Madárelütések monitoringja Sopronkövesd - Nagylózs települések szélerőmű parkjában. MA/MSc, (témavezető: Dr. Jánoska Ferenc, egyetemi docens)

11:00-11:30     Nagy Zsombor, Vadaskert létesítése a Mezőfalvai Zrt. területén. MA/MSc, (témavezető: Dr. Jánoska Ferenc, egyetemi docens)

11:30-12:00    Kulcsár Róbert, Az erdei szalonka (Scolopax rusticola L.) állományának és tavaszi vonulásának vizsgálata Romániában. MA/MSc, (témavezető: Dr. László Richárd, egyetemi docens)

12:00-12:30     Lukács Zsolt, Mezei nyúl (Lepus europeaus) reflektoros sávos és hőkamerás állománybecslési módszereinek összehasonlítása a Három Fenyő Vadásztársaság területén. MA/MSc, (témavezető: Dr. László Richárd, egyetemi docens)

12:30-13:00     Török Henrietta Kinga, Vad-gépjármű ütközések vizsgálata Somogy megyében. MA/MSc, (témavezető: Dr. László Richárd, egyetemi docens)

13:30               Eredményhirdetés


 

Záróvizsga

Vadgazdálkodási és Gerinces Állattani Intézet

2020. június. 16. (kedd)

 

Belépés              Tételhúzás       Vizsga            Név

9:50                  10:00               10:30               Heim Márton, BA/BSc,

10:20                10:30               11:00               Törő AndrásBA/BSc, ,

10.50                 11:00              11:30               Kulcsár Róbert, MA/MSc

11.20                 11:30              12:00               Piskor Máté, MA/MSc,

11:50                12:00               12:30               Lukács Zsolt, MA/MSc,

12:20                12:30                13:00               Nagy Zsombor, MA/MSc,

12:50                13:00               13:30               Török Henrietta Kinga, MA/MSc,

 

14:30                Eredményhirdetés (Szenátusi terem, B-épület, 1. emelet)