Vadgazdamérnök hallgatók szakmai gyakorlata Erdélyben

A Fauna és Flóra Alapítvány és a Soproni Egyetem Erdőmérnöki Kara kétoldalú megállapodás alapján a 2018/2019-es tanév nyári kötelező gyakorlatának letöltésére a hallgatói előremenetelt segítő pályázatot hirdetett. A pályázat célja a gyakorlati munka megismerésének elősegítése egy erdélyi vadászatra jogosult több mint tízezer hektáros vadászterületén.kép

Az Alapítvány a sikeres pályázatok esetében vállalta a pályázatban megfogalmazott célok megvalósításához szükséges utazási- és teljes részvételi költségek finanszírozását, valamint a vadászterületnek és szakszemélyzetének a háromhetes gyakorlatra történő rendelkezésre bocsájtását.

A közzé tett pályázati felhívásra 6 vadgazdamérnök hallgató pályázott sikeresen, ők augusztus 6-án kezdték meg 15 munkanapos gyakorlatukat. 

A gyakorlatokon megismerkedtek a székelyföldi vadgazdálkodás elméleti és terepi tudnivalóival. A terepen 3 hivatásos vadász segítségével legtöbbször 2-2 fős csoportokra bontva dolgoztak. A munkanapok során szakavatott vezetés mellett magasleseket, vadetetőket, cserkelőutakat, sózókat készítettek, vizsgamunkaként pedig közösen a gyakorlat leteltével egy magaslest készítettek, amit soproni lesnek kereszteltek el. A gyakorlati munka mellett Agyaki Gábor és Dr. Sándor Gyula segítségével vadászkürt alapokat sajátíthattak el és előadások keretében bepillanthattak a vadászkutyázás rejtelmeibe, sőt mesterséges csapát készítettek, amit egy helyi fiatal szálkásszőrű tacskóval a nap végén ki is bogozhattak a gyakorlatosok. A szabadnapokon azért a pihenésé és a vadászati kultúráé volt a főszerep, látogatást tettek a sepsiszentgyörgyi Székelyföldi Vadászati Múzeumban és még egy focimeccs meglátogatása is belefért a programba.

kép kép kep 

A szak szakfelelőseként had ragadjam meg ezúton is az alkalmat, hogy a Fauna és Flóra Alapítvány alapítójának Csányi Erikának és a kuratórium elnökének Szalai Zoltánnak köszönetet mondjak önzetlen támogatásukért, elhivatottságukért, a hivatásos vadász kollégáknak (Tankó Attila, Demes Botond és Román Richárd) kitartásukért és szakmai segítségükért fejezzem ki hálámat, Agyaki Gábornak pedig önzetlen barátságát köszönjem meg.

Dr. Sándor Gyula, szakfelelős