Prof. Dr. Náhlik András

Prof. Dr. Náhlik András

egyetemi tanár 

 

Személyes adatok

1958. november 13-án születtem Kolozsvárott. Nős vagyok, feleségem Náhlik Marina könyvtáros. Egy gyermekünk neve András.

 

Tanulmányok

Középiskoláimat a kolozsvári 11. sz. Líceum matematika-fizika tagozatán, és a budapesti Fazekas Mihály Gimnázium matematika II. tagozatán végeztem. 1977-ben érettségiztem, és felvételt nyertem az Erdészeti és Faipari Egyetem okleveles erdőmérnöki szakára, ahol 1 év sorkatonai szolgálat után, 1978-ban kezdtem el tanulmányaimat. 1983-ban okleveles erdőmérnöki diplomát szereztem. 1988-ban a Gödöllői Agrártudományi Egyetemen vadgazdálkodási szakmérnöki oklevelet szereztem.

 

Szakmai képzettség, tudományos fokozat

1989-ben a Gödöllői Agrártudományi Egyetemen egyetemi doktori címet szereztem. 1996-ban a Gödöllői Agrártudományi Egyetemen doktori (Ph.D) oklevelet szereztem. Disszertációm címe: Hazai muflonpopulációink trófea-adatainak összehasonlító elemzése és a bírálati képletre vonatkozó néhány észrevétel. 2002-ben habilitáltam, 100%-os eredménnyel.

 

Nyelvismeret

Angol középfokú, orosz és román felsőfokú állami nyelvvizsgával rendelkezem.

 

Felsőoktatási pályafutás

Erdészeti és Faipari Egyetem          

1990-1983

tanszéki mérnök

                                                          

1990-1993

tudományos munkatárs

                                                          

1993-1997

egyetemi adjunktus

Soproni Egyetem                              

1997-2003

egyetemi docens

                                                          

2001-      

vadgazda mérnöki alapszak felelőse

Nyugat-magyarországi Egyetem      

2003-

egyetemi tanár

                                                          

2006-  

vadgazda mérnöki mesterszak felelőse

 

2005-2006

kutatási és külügyi rektor helyettes

                                                          

2006-2012

Erdőmérnöki Kar dékánja

                                                          

2013-

általános rektor helyettes   

 

 

Oktatómunka

A vadgazdamérnöki alapszakon összesen 12, a mesterszakon 2, a természetvédelmi mérnöki alapszakon 2, szakirányú továbbképzésben 3 új tantárgyat vezettem be, készítettem el a tantárgyi programját és oktattam.

Jelenleg az osztatlan erdőmérnök képzésben 1 kötelező és 1 választható tárgyat, a vadgazda mérnöki alapszakon nappali és levelező tagozaton 3-3 kötelező tárgyat, a mesterszakon 2 kötelező tárgyat, a természetvédelmi mérnöki alapszakon 1 kötelező tárgyat, szakirányú továbbképzésben 3 tárgyat oktatok. A doktori képzésben 3 magyar és 1 angol nyelvű kurzust vezettem be és oktatok.

A graduális képzésben összesen 43 diplomamunka, 124 szakdolgozat témavezetője voltam. A szakirányú továbbképzésben 16 szakdolgozat témavezetését láttam el.

 3 éven keresztül voltam vendégprofesszor az Escuela Técnica Superior de Inginieros de Montes, Universidad Politécnica de Madrid egyetemen, mind a 3 alkalommal 2 kurzust oktattam.

1 alkalommal voltam vendégprofesszor Kazahsztánban az astanai S. Seifullin Kazakh Agrotechnical University-n, ahol 1 kurzust oktattam.

 

Kutatómunka

Kutatási témáim:

 • Erdő-nagyvad, erdőgazdálkodás-vadgazdálkodás kapcsolatrendszere

 • Nagyvad szaporodásökológia

 • Nagyvad populációdinamikai kutatások

 • A gímszarvas területhasználatának, élőhelypreferenciájának és aktivitásának vizsgálata GPS telemetria segítségével

 • A vaddisznó területhasználatának, élőhelypreferenciájának és aktivitásának vizsgálata GPS telemetria segítségével

 • A vaddisznó szünurbanizációjának okai és következményei

 • Az idegenhonos muflon hatásának értékelése az ökoszisztémára

 • Nagyvad létszámának és sűrűségének becslési módszerei, kiemelten termokamera alkalmazásával és az arányváltozások módszerével

1983 óta 21 pályázati úton elnyert projekt résztvevője voltam. Ebből 1992 óta 7 hazai és 1 külföldi projekt vezetője, 2 külföldi projekt társvezetője voltam. 9 projekt program, alprogram vagy téma vezetője voltam. Vezetésemmel vállalati megrendelésre 26 projektet dolgoztunk ki, további 3 projekten jelenleg dolgozunk.

 

Publikációs tevékenység

278 nyomtatásban megjelent közlemény szerzője vagyok, melyekből 5 könyv, 31 könyvfejezet (3 idegen nyelvű), 5 egyetemi jegyzet, 106 tudományos közlemény.  Közleményeimre 353 független hivatkozás történt, melyekből 207 külföldi.

 

3 könyvet szerkesztettem, továbbá 72 kutatási jelentés szerzője, vagy társszerzője vagyok.

Nemzetközi konferenciákon 46 angol nyelvű előadást tartottam, ebből 6 „key-note” előadás volt. Hazai konferenciákon 57 előadással szerepeltem.

 

Tudományos publikációhoz kapcsolódó egyéb tevékenység

2001, 2008       Két nemzetközi konferencia Abstracts-kötetének szerkesztése

2001, 2009      Két nemzetközi konferencia Proceedings-ének szerkesztése

2002-             A Magyar Apróvad Közlemények tudományos folyóirat

                      szerkesztőbizottsági tagja

2002-2003.     A Megyei Kamarai Hírlevél felelős szerkesztője

2002-2004.     Vadgazda Vadászmagazin szerkesztőbizottságának tagja

2003-2005      Az Erdélyi Nimród szakfolyóirat szerkesztőbizottságának tagja

2004- 2009     A Megyei Kamarai Hírlevél szerkesztőbizottságának elnöke

2004- 2009     A Vadászati Információs Portál internetes újság

                      szerkesztőbizottságának tagja

2005- 2006     A Magyar Vadászlap tudományos rovatvezetője

2007-                Az Acta Silvatica et Lignaria Hungarica tudományos folyóirat

                      szerkesztőbizottságának tagja

2011-                Erdészettudományi Közlemények tudományos folyóirat

                      szerkesztőbizottságának társelnöke

2011-                 The Journal of the Faculty of Forestry, Kastamonu University

                      tudományos folyóirat Advisory Board tagja

 

5 egyetemi jegyzetet 4 külföldi, 4 hazai könyvet és 1 könyvfejezetet lektoráltam. 7 referált, impakt faktoros nemzetközi tudományos folyóiratnak végeztem lektori tevékenységet és 2 hazai tudományos folyóiratnak.

 

Hazai és külföldi szervezetekben viselt tagság  

Tagság tudományos szervezetekben

1994-             Az MTA VEAB Vadgazdálkodási Munkabizottsága tagja.

1997-2006      Az MTA VEAB Vadgazdálkodási Munkabizottság titkára.

1999-             A németországi Gesellschaft für  Wildtier- und Jagdforschung

                      vadbiológiai-   vadgazdálkodási társaság tiszteletbeli tagja.

2003-                A Soproni Tudós Társaság alapító tagja

2004-             Az MTA Erdészeti Bizottságának tagja

2005-             CIC Európa-Ázsia Nagyvad Bizottság alelnöke

2006-             Az MTA Veszprémi Akadémiai Bizottság Vadgazdálkodási

                      Munkabizottságának elnöke

2006-             A Soproni Tudós Társaság Vadgazdálkodási Szakbizottságának

                      elnöke

2006-                Az MTA Erdészeti Bizottság vezetőségi tagja

 

Tagság szakmai szervezetekben

1983-             Az Országos Erdészeti Egyesület tagja.

1988-2001.     Az Országos Trófeabíráló Bizottság Soproni Bizottságának tagja.

1996- 2005     Az Országos Vadgazdálkodási és Vadvédelmi Tanács eseti

                      szakértője.

1997-2001.     Az Országos Vadászkamara Győr-Moson-Sopron Megyei Területi

                     Szervezetében a Vadvédelmi és Vadgazdálkodási Bizottságának

                     elnöke,

1997- 2013     Sopron Tájegységi Vadászszövetség vadászmestere.

1998-2008     A Vas megyei Vadgazdálkodási és Vadvédelmi Tanács tagja.

1999-2001.    Az Országos Trófeabíráló Bizottság Soproni Bizottságának elnöke.

1999-2001.    Az Országos Vadászkamara Oktatási Bizottságának tagja.

1999-            Az Országos Erdészeti Egyesület Oktatási Bizottságának tagja.

1999-            megszűnéséig A Vadgazdálkodási és Vadvédelmi Társaság tagja.

2001-2009     Országos Vadászkamara Győr-Moson-Sopron Megyei Területi

                     Szervezetének   elnöke.

2001-2009     Az Országos Magyar Vadászkamara elnökségi tagja.

2005-            Az Országos Vadgazdálkodási és Vadvédelmi Tanács tagja

                     (miniszteri tanácsadó testület)

2007-2010     A Vadászati Kulturális Egyesület Kulturális Tanácsának elnöke

2009- 2010     TAEG Zrt. Sopron igazgatótanácsának elnöke

2010-2013      Az Országos Erdőtanács elnöke (miniszteri tanácsadó testület)

2010-2011     Az Erdészeti Stratégiai Bizottság tagja

2015-               Member of the European Food Safety Authority’s Working Group

2015-               Member of the EURODEER Collaborative science for movement

                     ecology

2015-               Member of the EUROBOAR Collaborative science for movement

                     ecology

 

Egyetemi vezetői és közéleti tevékenység

1987-1998         Szakszervezeti bizalmi

1994-1997       Az Egyetemi Közalkalmazotti Tanács tagja

1990-1995       Külföldi hallgatók vezető oktatója

1995-1997       Az Erdőmérnöki Kar Tanácsának tagja

1997-              A Kari Oktatásfejlesztési Bizottság tagja (Vadgazda Szak)

2001-              A Vadgazda Mérnöki Szak szakfelelőse

2002-2003       Erdőmérnöki Kar Tanácsának tanácskozási jogú tagja

2003-                 Az Erdőmérnöki Kar Tanácsának tagja

2005 - 2006     Kutatási és külügyi rektor-helyettes

2006-2012       Az Erdőmérnöki Kar dékánja

2006- 2010      A Kari Doktori Tanács elnöke

2010-2012       A Doktori Koordinációs Bizottság elnöke

2010-2012       Kari Stratégiai és Fejlesztési Bizottság elnöke

2010-2012       A Kari Kreditátviteli Bizottság tagja

2006-              A NyME (SOE) Szenátusának tagja

2011-              A Nagyvad Kutatócsoport vezetője

2013-              A NyME (SOE) Minőségfejlesztési Bizottság elnöke

2013-              A NyME (SOE) Egységes Kutatásszervezési és Innovációs

                       Szervezet irányítója

2013-              A NyME (SOE) Akkreditációs Bizottság elnöke

2013-              A NyME (SOE) Esélyegyenlőségi Bizottság elnöke

2013-              A NyME (SOE) Stratégiai és Fejlesztés Bizottság tagja

2013-              A NyME (SOE) Költségvetési Bizottság tagja

2017-              A NyME (SOE) Köznevelési Bizottság tagja

2017-              A NyME (SOE) Hallgatói Ügyek Bizottság elnöke

 

Egyéb tudományos tevékenység

3 nemzetközi szimpózium, egy nemzetközi továbbképzés és 4 hazai konferencia szervezőbizottságának elnöke voltam. 11 nemzetközi konferencián a tudományos bizottság tagjának választottak. 12 nemzetközi és 5 hazai konferencián voltam levezető elnök.

 

Tanulmányutak

Szakmai tanulmányutakat a következő országokba tettem: Ausztria, Németország, Franciaország, Svédország, Finnország, Görögország, Hollandia, Ukrajna, Oroszország, Románia, Bulgária, Lengyelország, Csehország, Szlovákia, Ciprus, Szlovénia, Egyesült Államok, Kanada, Spanyolország.

Élő nemzetközi kutatási és/vagy publikációs kapcsolataim jelenleg lengyelországi, szlovéniai, horvát, olasz, brit, luxemburgi, spanyol, német, francia és ciprusi kutatóhelyekkel vannak.

 

Szakmai ösztöndíj

2000-2003. közötti időszakra Széchenyi Professzori Ösztöndíjat nyertem.

 

Szakmai kitüntetések és díjak 

 • Rektori dicséret 1986-ban és 1995-ben

 • Nívódíj, 1998. A vadállomány szabályozása - a fenntartható vadgazdálkodás populációökológiai alapjai c. könyvre (Faragó S. és Náhlik A.,  Budapest, 1997. Mezőgazda Kiadó, pp. 315.)

 • Nimród érem, 2004.

 • Nyugat-Magyarországi Egyetem Kiváló Oktatója, 2004

 • Magyar Vadászatért Érdemérem, 2006.

 • Magyar Nemzeti Vadászrend, 2008

 • Alföldi Erdőkért Emlékérem, 2008

 • Parlamenti Aranyérem, 2008

 • Aniversary Medal of the Faculty of Silviculture and Forest Engineering Brasov, 2008

 • Honorary Professor of the University of Transilvania, Brasov, 2009

 • Ingeniero de Montes de Honor, ETSI Montes (Escuela Técnica Superior de Ingenieros), Madrid 2009

 • Az Országos Magyar Vadászkamara Aranyérme, 2010

 • Hubertus Kereszt arany fokozata, 2010

 • Signum Aureum Universitatis Miskolciensis (Miskolci Egyetem), 2010

 • Pro Silva Hungariae, 2014

 • Magyar Érdemrend Tisztikeresztje, 2015

 • Venator Terrae Siculorum Vadászérdemrend tiszteletbeli aranyfokozata, 2017