MAGYAR VADELHULLÁS MONITORING

 

Projectvezető: Prof. Dr. FARAGÓ SÁNDOR intézetigazgató

Munkatársak: Dr. László Richárd egyetemi docens

Megbízó: Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium

 

1998-ban vetődött fel egy országos vadelhullási monitoring létrehozásának igénye, hiszen a szubjektív megítélések szerint is egyre növekvő tendenciát mutatott a vadelhullás. Ennek hatásai az alábbiak:

  • A vadban okozott kár, azaz az egyednek, mint genetikai információhordozónak az elvesztése,

  • A populációban okozott kár, azaz a populációk sűrűségének, ivari és korviszonyainak a megváltoztatása,

  • A vadgazdálkodónak okozott kár, azaz a vadállomány egy része hasznosításának elmaradásából származó kár.

 

Az egyre növekvő közúti hálózat és az azon rohamosan növekvő közúti személy, valamint teherforgalom a vadelütések számát is jelentősen megnövelte. A vad-gépjármű ütközésnek speciális negatív hatásai vannak, úgymint

  • a gépjárműben okozott kár, amely a biztosítási rendszereken keresztül részlegesen kompenzálódik,

  • ritkán az emberi egészség károsítása illetve halálokozás,

  • a vad és a vadgazdálkodás megítélését rontó eszmei kár, amely a kellemetlenségeken keresztül akaratlanul is negatívan hat a vadászat egyébként sem előnyös társadalmi megítélésére.

 

Az általánosan elterjedt termesztés-technológiára (vegyszerezés, kaszálás) visszavezethető, vagy helytelen (égetés) mezőgazdálkodási tevékenységből származó veszteségek mellett szükséges foglalkozni a természeti csapásokra (klíma, árvíz) visszavezethető károkra is.

Mindezek a kérdések akár egyenként is szükségessé tennék egy adatgyűjtési és feldolgozási rendszer tartamos működtetését, együttesen pedig szinte követelték annak megszervezését.

 

1998-ban ezért – az FVM Vadgazdálkodási és Halászati Főosztálya támogatásával – a Nyugat-Magyarországi Egyetem Vadgazdálkodási Intézetében megszerveztük a Magyar Vadelhullás Monitoring-ot. A felmérő lapok az éves vadgazdálkodási, illetve vadállomány becslési jelentésekkel együtt kerülnek kiküldésre, azokat a megyei FM Hivatalok Vadgazdálkodási és Halászati Osztályai gyűjtik össze és juttatják el Intézetünknek.

A feldolgozás során – a felhasználók igényeit kielégítendő –

(a) megyei bontású, továbbá

(b) vadfajok, azok ivari és korviszonyai szerinti, valamint

(c) elhullási okonkénti összesítéseket végezzük, végül pedig mindezeket Magyarország vadgazdálkodási egységeit mutató

(d) térképeken ábrázoljuk.

Éves jelentéseinket a vadászati hatósági-felügyeleti gyakorlat, a mezőgazdálkodók és hatóságaik, a közutakat felügyelő szervek, a vízügyi szervek, a biztosítók és a vadgazdák egyaránt haszonnal forgathatják, és munkájukban alkalmazhatják a jövőben.

  

Kutatásainkról eddig az alábbi publikációk jelentek meg

 

Faragó, S. (2000): A közlekedés hatása a madarakra. In: Pallag, O. (Szerk.): Nyomvonalas létesítmények élőhely-fragmentáló hatása. Nemzeti jelentés az IENE Cost 341 témában, Budapest: 55-60.

Bidló, A., Kovács, G. és Faragó, S. (2000): Az 1997/98-as vadelütési adatok értékelése In: Pallag, O. (Szerk.):Nyomvonalas létesítmények élőhely-fragmentáló hatása. Nemzeti jelentés az IENE Cost 341 témában, Budapest: 61-62.

Faragó, S. és László, R. (2001):  Results of Hungarian Game Perishing Monitoring (HGPM). 1. Traffic accidents with game. In: Hadjisterkotis, E. (Szerk.): Wildlife management in the 21st Century. Abstracts of the XXV. International Congress of the IUGB and Ixth International Symposium Perdix, September 3-7. 2001. Lemesos-Cyprus: 95.

Faragó, S. és László, R. (2002): Gépjármű-vadütközés okozta vadelhullások a magyar vadállományban. Nimród Vadászújság 90 (2): 20-22.

Faragó, S. és László, R. (2002): Magyar Vadelhullás Monitoring 1998/1999. NYME-EMK Vadgazdálkodási Intézet, Sopron, 122 pp.

Faragó, S. és László, R. (2002): Magyar Vadelhullás Monitoring 1999/2000. NYME-EMK Vadgazdálkodási Intézet, Sopron, 124 pp.

Faragó, S. és László, R. (2003): Magyar Vadelhullás Monitoring 2000/2001. NYME-EMK Vadgazdálkodási Intézet, Sopron, 120 pp.

Faragó, S. és László, R. (2004): Magyar Vadelhullás Monitoring 2001/2002. NYME-EMK Vadgazdálkodási Intézet, Sopron, 123 pp.

Faragó, S. és László, R. (2005): Magyar Vadelhullás Monitoring 2002/2003. NYME-EMK Vadgazdálkodási Intézet, Sopron, 126 pp.

Faragó, S. és László, R. (2006): Magyar Vadelhullás Monitoring 2003/2004. NYME-EMK Vadgazdálkodási Intézet, Sopron, 123 pp. (in press)

Faragó, S. és László, R. (2006): Magyar Vadelhullás Monitoring 2004/2005. NYME-EMK Vadgazdálkodási Intézet, Sopron, 123 pp. (in press)

László, R. (2002): A magyarországi vadelütések tér-idő mintázatának vizsgálata 1997-2000 időszakában. Szakdolgozat, NyME Vadgazdálkodási Intézet Sopron, 145 pp.